Stabsmetodik - grundkurs

Väddö kursgård, Stockholm

Kursen ger dig förståelse för arbetet i en stab och vi ger dig metoder och verktyg för din befattning som frivillig i en civil stab.

Kursdetaljer

Kursplats Väddö kursgård, Stockholm
Startdatum 2024-04-26 kl. 13:00
Slutdatum 2024-04-28 kl. 15:00
Sista anmälan 2024-03-15
Målgrupp För dig som har civilt avtal som är en stabsbefattning hos en kommun, region, länsstyrelse eller en central myndighet.
Särskild information Du ska ha genomfört Civil beredskap - grunder (tidigare Krisberedskap - grunder) samt Civil beredskap - fördjupning för stabsbefattning (tidigare Krisberedskap - fördjupning för stabsbefattning).
Övrig information Kursen är en del av befattningsutbildning mot avtal.