Språkkurs för militärtolkar

Tylebäck Kursgård, Halmstad

Kursen syftar till att du ska vidmakthålla din förmåga i det aktuella språket, och därtill hörande färdighet.

Under utbildningen genomförs både repetitions- och tillämpningsmoment. Kursen innefattar även moment av försvarsupplysning.

Kursdetaljer

Kursplats Tylebäck Kursgård, Halmstad
Startdatum 2021-06-27
Slutdatum 2021-07-03
Sista anmälan 2021-05-03
Målgrupp Kursen är avsedd för Militärtolkar.
Särskild information Du ska ha genomfört militärtolkutbildning i respektive språk inom Försvarsmakten eller ha motsvarande erfarenheter från språkbefattning, exempelvis i Försvarsmaktens utlandsmissioner.
Övrig information Sökbara språk under kursen är ryska, arabiska och franska.