Civil beredskap - grunder

Tylebäck Kursgård, Halmstad

Kursen ger grundläggande kunskap om civil beredskap på lokal och regional nivå samt det ansvar och den roll som kommuner och länsstyrelse har inom civil beredskap.

Vidare belyses hur de frivilliga försvarsorganisationerna bidrar inom den civila delen av totalförsvaret.

Kursdetaljer

Kursplats Tylebäck Kursgård, Halmstad
Startdatum 2024-10-19 kl. 09:00
Slutdatum 2024-10-20 kl. 15:00
Sista anmälan 2024-09-09
Målgrupp För dig som har civilt avtal med kommun, region, länsstyrelse eller central myndighet alternativt ingår i Svenska Lottakårens stabspool. Exempel på civila avtal är skyddsvakt, kommunikatör, räddning- och röjningsstyrka, sjukvårdsförstärkning, stabspersonal, motor- och transportledare, logistiker men även stabspersonal inom Frivilliga Resursgrupper (FRG). Frivilliga med avtal vid kärnteknisk olycka är också målgrupp. Även du med nyckelbefattning inom din frivilliga försvarsorganisation, så som insats- eller utbildningsansvarig kan söka kursen.
Övrig information Kursen är en del av befattningsutbildning mot avtal.