Krisberedskap – fördjupning för stabsbefattning

Västerås

Kursen ger djupare förståelse för innebörd i begreppet motståndskraft i fred, höjd beredskap och krig. Du får fördjupad förståelse för det svenska krisberedskapssystemet på alla nivåer och ges en inblick i uppbyggnaden av det nya totalförsvaret.

Kursdetaljer

Kursplats Västerås
Startdatum 2022-11-11 kl. 10:00
Slutdatum 2022-11-13 kl. 15:00
Sista anmälan 2022-09-26
Målgrupp För dig som har civilt avtal med en kommun, region eller en myndighet. Exempel på avtal är stabspersonal från Svenska Blå Stjärnan, kommunikatör, CBRN-sakkunnig, MTE-ledare (motor- och transportenhet) eller logistiker med även stabspersonal i kommuners Frivilliga Resursgrupper (FRG). Även du som har en nyckelbefattning inom din frivilliga försvarsorganisation, så som insats- eller utbildningsansvarig kan söka kursen.
Särskild information Du ska ha genomfört Krisberedskap - grunder eller Grundkurs krisberedskap inom de senaste 3 åren.
Övrig information Kursen är en del av befattningsutbildning mot avtal.