Krisberedskap – fördjupning mot stab

Västerås

Kursen ger djupare förståelse för innebörd i begreppet motståndskraft i fred och under höjd beredskap. Den skapar även fördjupad inblick i och förståelse för det svenska krisberedskapssystemet på alla nivårer och ger en breddad inblick i uppbyggnaden av det nya totalförsvaret.

Kursdetaljer

Kursplats Västerås
Startdatum 2021-11-26
Slutdatum 2021-11-28
Sista anmälan 2021-10-11
Målgrupp Kursen vänder sig till dig som har avtal, eller är på väg mot avtal, med en utsedd länsstyrelse, region eller central myndighet i stabsbefattning. Det kan till exempel vara som stabspersonal från Svenska Blå Stjärnan på Jordbruksverket eller kriskommunikatör, CBRN-sakkunnig, transportledare, logistiker på en länsstyrelse eller en central myndighet. Även du som är FRG-ledare kan söka till kursen.
Särskild information Du ska ha genomfört Grundkurs krisberedskap alternativt Krisberedskap - grunder. Du ska ha en befattning i en stab hos utsedd länsstyrelse eller central myndighet som frivillig förstärkningsresurs.
Övrig information Du som genomfört den tidigare kursen Grundkurs krisberedskap och ingår i stab som förstärkningsresurs kan söka den här kursen som en fördjupning.