Krisberedskap – fördjupning för stabsbefattning

Västerås

Kursen ger djupare förståelse för innebörd i begreppet motståndskraft i fred, höjd beredskap och krig. Du får fördjupad förståelse för det svenska krisberedskapssystemet på alla nivåer och ges en inblick i uppbyggnaden av det nya totalförsvaret.

Kursdetaljer

Kursplats Västerås
Startdatum 2021-11-26 kl. 13:00
Slutdatum 2021-11-28 kl. 16:30
Sista anmälan 2021-10-11
Målgrupp Kursen vänder sig till dig som har avtal, eller är på väg mot avtal, med en utsedd länsstyrelse, region eller central myndighet i stabsbefattning. Det kan till exempel vara som stabspersonal från Svenska Blå Stjärnan på Jordbruksverket eller kriskommunikatör, CBRN-sakkunnig, transportledare, logistiker på en länsstyrelse eller en central myndighet. Även du som är FRG-ledare kan söka till kursen.
Särskild information Du ska ha genomfört Grundkurs krisberedskap alternativt Krisberedskap - grunder. Du ska ha en befattning i en stab hos utsedd länsstyrelse eller central myndighet som frivillig förstärkningsresurs.
Övrig information Du som genomfört den tidigare kursen Grundkurs krisberedskap och ingår i stab som förstärkningsresurs kan söka den här kursen som en fördjupning.