Krisberedskap – fördjupning mot stab

Västerås

Kursen ger djupare förståelse för innebörd i begreppet motståndskraft i fred och under höjd beredskap. Den skapar även fördjupad inblick i och förståelse för det svenska krisberedskapssystemet på alla nivårer och ger en breddad inblick i uppbyggnaden av det nya totalförsvaret.

Kursdetaljer

Kursplats Västerås
Startdatum 2020-11-27
Slutdatum 2020-11-29
Sista anmälan 2020-10-19
Målgrupp Kursen vänder sig till medlemmar inom frivilliga försvarsorganisationer som har eller är på väg mot befattning i stab inom civil krisberedskap och höjd beredskap som frivillig förstärkningsresurs. Du ska ha genomfört Grundkurs Krisberedskap eller Krisberedskap - grunder för att vara behörig till denna kurs.
Särskild information Kursen vänder sig till dig som har en befattning i en stab hos en mydighet som till exempel kriskommunikatör, CBRN-sakkunnig, stabsassistent eller koordinerande logistiker. Du som genomfört den tidigare kursen Grundkurs Krisberedskap och ingår i stab som förstärkningsresurs kan söka den här kursen som en fördjupning och repetition.
Övrig information Kursen startar kl 13.00 på fredagen och slutar kl 16.00 på söndagen.