Civil beredskap - fördjupning för stabsbefattning

Tylebäck Kursgård, Halmstad

Kursen ger djupare förståelse för innebörd i begreppet motståndskraft i fred, höjd beredskap och krig.

Du får fördjupad förståelse för civil beredskap i Sverige på alla nivåer och ges en förståelse för totalförsvaret.

Du får även en överblick av hur det fungerar i en stab.

Kursdetaljer

Kursplats Tylebäck Kursgård, Halmstad
Startdatum 2024-11-29 kl. 13:00
Slutdatum 2024-12-01 kl. 16:00
Sista anmälan 2024-10-18
Målgrupp För dig som har civilt avtal i en stabsbefattning hos en kommun, region, länsstyrelse eller en central myndighet. Exempel på avtal är stabspersonal från Svenska Blå Stjärnan, kommunikatörer, motor- och transportledare (MTE), eller logistiker men även stabspersonal inom Frivilliga Resursgrupper (FRG). Även du med nyckelbefattning inom din frivilliga försvarsorganisation, så som insats- eller utbildningsansvarig kan söka kursen.
Särskild information Du ska ha genomfört Civil beredskap - grunder (tidigare Krisberedskap - grunder) inom de senaste 3 åren.
Övrig information Kursen är en del av befattningsutbildning mot avtal.