Informatör – För din säkerhet!

Tylebäck Kursgård, Halmstad

Tycker du det är roligt att tala inför människor, är du intresserad av hur kriser hanteras i samhället? Vill du bidra till att stärka krisberedskapen i Sverige? Då är Informatörskursen För din säkerhet! något för dig.

Kursens syfte är att ge dig kunskap och förståelse för hur föreläsningen För din säkerhet! är uppbyggd samt vad din roll och ditt ansvar som informatör är. Du kommer att få ta del av föreläsningsmaterialet samt träna på att genomföra delar av det.

Syftet med föreläsningen För din säkerhet! är att informera allmänheten om deras egenansvar inom krisberedskap. Målet är att skapa medvetenhet hos allmänheten hur de kan förbereda sig för att klara en kris genom att ha förståelse för svensk krisberedskap, krisinformation och hemberedskap.

Kursdetaljer

Kursplats Tylebäck Kursgård, Halmstad
Startdatum 2021-04-23
Slutdatum 2021-04-25
Sista anmälan 2021-03-08
Målgrupp Kursen är avsedd för medlemmar i Försvarsutbildarna som, i samråd med eget förbund, är utsedda att bli informatörer.
Övrig information Du ska ha en vana av att tala inför åhörare och du ska ha möjlighet att hålla minst fyra föreläsningar per år. Efter avslutad kurs kommer du som informatör genomföra föreläsningar där du möter allmänheten och bidrar till att stärka deras förmåga att hantera samhällskriser. Du ska efter avslutad kurs tillsammans med din kontaktperson i förbundet i det län du bor planera och genomföra föreläsningar. När du gjort din ansökan kommer förbundet att bedöma din lämplighet att bli informatör inom För din säkerhet!. Kursen börjar fredag kl. 09.00 och slutar söndag kl. 15.00.