Hv Infobefäl 2

Väddö kursgård, Stockholm

Kursen syftar till att du ska få fördjupade kunskaper för att kunna inneha befattning som informationsbefäl på bataljonsnivå inom Hemvärnet.

I kursen ingår teorilektioner, praktiskt arbete samt löpande kunskapskontroller.

Kursdetaljer

Kursplats Väddö kursgård, Stockholm
Startdatum 2021-09-24
Slutdatum 2021-09-26
Sista anmälan 2021-08-09
Målgrupp Kursen är avsedd för personal inom hemvärnsbataljon som ska placeras på befattningen informationsbefäl och övriga stabsmedlemmar som biträder informationsbefälet inom funktionen.
Särskild information Du ska ha genomfört Hv Infobefäl 1 med godkänt resultat.
Övrig information Befattningsutbildningen för Hv Infobefäl är uppdelad på två utbildningstillfällen - Hv Infobefäl 1 och Hv Infobefäl 2. Båda är obligatoriska och bör genomföras samma år. Det betyder att du som uppfyller kraven bör söka till båda kurserna samtidigt.
Kurskod C19189