Hv Infobefäl 2

Väddö kursgård, Stockholm

Du får fördjupade kunskaper för att kunna inneha befattning som informationsbefäl på bataljonsnivå inom Hemvärnet.

I kursen ingår teorilektioner, praktiska övningar samt kunskapskontroller.

Kursdetaljer

Kursplats Väddö kursgård, Stockholm
Startdatum 2023-10-13
Slutdatum 2023-10-15
Sista anmälan 2023-09-01
Målgrupp För dig som ska bli informationsbefäl eller övriga stabsmedlemmar som biträder informationsbefälet inom funktionen.
Särskild information Du ska ha genomfört Hv Infobefäl 1.
Övrig information Kursen är en del av befattningsutbildning mot avtal. Befattningsutbildningen för Hv Infobefäl är uppdelad på två utbildningstillfällen - Hv Infobefäl 1 och Hv Infobefäl 2. Båda är obligatoriska och bör genomföras samma år. Du bör därmed söka till bägge kurser samtidigt.
Kurskod C19189