Hv Infobefäl 1

Höllviksnäs, Malmö

Kursen syftar till att du ska få grundläggande kunskaper för att kunna inneha befattning som informationsbefäl på bataljonsnivå inom Hemvärnet.

I kursen ingår teorilektioner, praktiskt arbete, löpande kunskapskontroller samt en slutövning där inhämtade kunskaper sätts på prov.

Kursdetaljer

Kursplats Höllviksnäs, Malmö
Startdatum 2021-08-01
Slutdatum 2021-08-08
Sista anmälan 2021-06-07
Målgrupp Kursen är avsedd för personal inom hemvärnsbataljon som ska placeras på befattningen informationsbefäl och övriga stabsmedlemmar som biträder informationsbefälet inom funktionen.
Särskild information Du ska ha genomfört militär grundutbildning, lägst GU-F, med godkänt resultat. Intresse för utbildning och/eller erfarenhet av kommunikationsarbete är en förutsättning.
Övrig information Befattningsutbildningen för Hv Infobefäl är uppdelad på två utbildningstillfällen - Hv Infobefäl 1 och Hv Infobefäl 2. Båda är obligatoriska och bör genomföras samma år. Det betyder att du som uppfyller kraven bör söka till båda kurserna samtidigt.
Kurskod C19188