GU-F (grundläggande soldatutbildning)

Umeå

Kursen genomförs under 14 intensiva dygn och är en grundläggande soldatutbildning som i första hand riktar sig till frivilliga som ska krigsplaceras som specialist (exempelvis sjukvårdare, fordonsförare eller fältkock) i insatsorganisationen, exempelvis Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Den är även för dig som ska bli instruktör och inte har tidigare militär grundutbildning.

Kursen präglas av högt tempo med fysiskt och psykiskt ansträngande tjänst. Kursen innehåller försvarsmedicin (sjukvårdstjänst), skjututbildning (vapentjänst), CBRN (skyddstjänst), förläggningstjänst, stridsutbildning, fälttjänst samt utbildning folkrätt och Försvarsmaktens värdegrund.

Utbildningen avslutas med en tillämpningsövning där du praktiserar det du lärt dig under kursen.

I kursen ingår även förstudier via Försvarsmaktens lärplattform Itslearning.

Kursdetaljer

Kursplats Umeå
Startdatum 2021-11-13
Slutdatum 2021-11-26
Sista anmälan 2021-09-13
Målgrupp Kursen riktar sig i första hand till dig som inte genomfört militär grundutbildning och är rekryterad mot en specialistbefattning i insatsorganisationen, t ex i Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Kursen är också första steget för dig som inte genomfört militär grundutbildning och är rekryterad mot att bli instruktör i en frivillig försvarsorganisation.
Särskild information Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i en frivillig försvarsorganisation. Du ska ha tecknat ett utbildningsavtal med Försvarsmakten och därmed även genomgått en säkerhetsprövning inklusive registerkontroll. Behöver du ytterligare information om detta kontaktar du din frivilliga försvarsorganisation. Utbildningen kräver god fysik.
Övrig information För att söka kursen ska du ha gjort en utbildningsplan tillsammans med din frivilliga försvarsorganisation. Vid ansökan ska du bifoga en kopia på din utbildningsplan. Om ditt utbildningsavtal med Försvarsmakten är tecknat ska du även bifoga en kopia på det vid ansökan, du kan dock komplettera ansökan med detta efteråt. För att bli antagen till GU-F krävs det att du har både en utbildningsplan och ett undertecknat utbildningsavtal. Behöver du ytterligare information om detta kontaktar du din frivilliga försvarsorganisation.