Grundläggande soldatutbildning för frivilliga

Såtenäs, Lidköping

GU-F är en grundläggande soldatutbildning för dig som ska krigsplaceras som specialist (exempelvis sjukvårdare, fordonsförare eller fältkock) i Hemvärnet och inte har tidigare militär utbildning.

Kursen har högt tempo med fysiskt och psykiskt ansträngande tjänst.

Kursen innehåller försvarsmedicin, skjututbildning, CBRN, förläggningstjänst, stridsutbildning, fälttjänst samt utbildning inom folkrätt och Försvarsmaktens värdegrund.

I kursen ingår teorilektioner, praktiska övningar, kunskapskontroller samt en slutövning där inhämtade kunskaper och färdigheter sätts på prov.

I kursen ingår även förstudier via Försvarsmaktens lärplattform Itslearning.

Kursdetaljer

Kursplats Såtenäs, Lidköping
Startdatum 2024-09-07
Slutdatum 2024-09-20
Sista anmälan 2024-07-07
Målgrupp För dig som är rekyterad mot en specialistbefattning i Hemvärnet alternativt är rekryterad till att bli instruktör i en frivillig försvarsorganisation.
Särskild information Du ska ha upprättat en utbildningsplan med din frivilliga försvarsorganisation och tecknat ett utbildningsavtal med Försvarsmakten och därmed även genomgått en säkerhetsprövning inklusive registerkontroll. Bägge dokument är obligatoriska att bifoga vid ansökan. Utbildningen kräver god fysik.
Övrig information Du söker till den kurs som ligger närmast din bostadsort.
Kurskod G17111 Fulltecknad