Försvarsmedicin – sjukvårdsgruppchef grundkurs

Camp Ånn, Östersund

Kursen syftar till att ge dig färdighet att som gruppchef kunna tjänstgöra som chef för en sjukvårdsgrupp inom försvarsmedicin inför en kommande befattning i Hemvärnet. I sjukvårdsgruppen ingår en sjukvårdsgruppchef och en ställföreträdande, en sjuksköterska, tre sjukvårdare tillika förare och två sjukvårdare.

Din huvudsakliga uppgift som sjukvårdsgruppchef i
Försvarsmakten är att planera och leda insatser både
under beredskapsuppdrag samt vid övningar. Du ska även samverka och skapa bra förutsättningar för att hjälpa legitimerad sjukvårdspersonal att behandla skadade och sjuka.

Utbildningen innehåller moment som kräver samverkan och samarbete inom sjukvårdsgruppen men också hur du som gruppchef prioriterar och tar hand om sjukvårdarna i din grupp under svåra påfrestningar.

Kursen består av såväl teoretiska som praktiska övningar och dina kunskaper testas efter varje avslutat kursmoment.

Kursdetaljer

Kursplats Camp Ånn, Östersund
Startdatum 2021-11-06
Slutdatum 2021-11-14
Sista anmälan 2021-09-06
Målgrupp Kursen är avsedd för personal med en blivande placering som sjukvårdsgruppchef eller ställföreträdande vid ett förband.
Särskild information Du ska ha genomfört Försvarsmedicin - grundkurs 1 och 2 med godkänt resultat eller ha motsvarande validerade kunskaper och utbildning. Utbildningen kräver god fysik.
Övrig information Vid ansökan ska du bifoga blankett med yttrande från förbandschef eller motsvarande.