Försvarsmedicin - gruppchef grundkurs

Falun

Sjukvårdsgruppchefens uppgift är att planera och leda insatser både under beredskapsuppdrag samt vid övningar.

Du ska även samverka och skapa bra förutsättningar för att hjälpa legitimerad sjukvårdspersonal att behandla skadade och sjuka.

Utbildningen innehåller moment som kräver samverkan och samarbete inom sjukvårdsgruppen men också hur du som gruppchef prioriterar och tar hand om sjukvårdarna i din grupp under svåra påfrestningar.

Kursen består av såväl teoretiska som praktiska övningar och dina kunskaper testas efter varje avslutat kursmoment.

Kursdetaljer

Kursplats Falun
Startdatum 2024-10-05
Slutdatum 2024-10-13
Sista anmälan 2024-08-05
Målgrupp För sjukvårdsgruppchefer eller ställföreträdande gruppchefer.
Särskild information Du ska ha genomfört Försvarsmedicin - grundkurs 1 och 2. Utbildningen kräver god fysik.
Övrig information Kursen är en del av befattningsutbildning mot avtal. Vid ansökan ska du bifoga blankett med yttrande från förbandschef eller motsvarande.