Fältartist – repetitionskurs

Camp Ånn, Östersund

Syftet är att repetera tidigare kunskaper och färdigheter samt möjlighet att återaktivera fältartister som varit vilande från verksamheten.

Målet är att du ska repetera de speciella förutsättningar som råder när man uppträder som fältartist, vilket bland annat innebär att genomföra föreställningar med kort förberedelsetid.

Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppuppgifter och praktiska övningar.
Under dagtid sker allmän militär utbilding såsom sjukvård, värdegrund, egenskydd, materielutbildning och informationstjänst. Under kvällstid genomförs repetitioner och uppgiftsinriktad underhållning.

Kursdetaljer

Kursplats Camp Ånn, Östersund
Startdatum 2022-01-09
Slutdatum 2022-01-15
Sista anmälan 2021-11-15
Målgrupp För dig som är fältartist.
Särskild information Du ska ha genomfört Fältartist - fördjupningskurs. Utbildningen kräver god fysik.
Övrig information Du ska kunna medverka i fältartistgrupper med relativt kort framförhållning.