Fältartist - repetitionskurs

Väddö kursgård, Stockholm

Syftet är att repetera tidigare kunskaper och färdigheter samt möjlighet att återaktivera fältartister som varit vilande från verksamheten.

Du får repetera de speciella förutsättningar som råder när man uppträder som fältartist, vilket bland annat innebär att genomföra föreställningar med kort förberedelsetid.

Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppuppgifter och praktiska övningar.

Under dagtid sker allmän militär utbilding såsom sjukvård, värdegrund, egenskydd, materielutbildning och informationstjänst.

Under kvällstid genomförs repetitioner och uppgiftsinriktad underhållning.

Kursdetaljer

Kursplats Väddö kursgård, Stockholm
Startdatum 2024-10-06
Slutdatum 2024-10-12
Sista anmälan 2024-08-06
Målgrupp För dig som är fältartist.
Särskild information Du ska ha genomfört Fältartist - grundkurs. Utbildningen kräver god fysik.
Övrig information Du ska kunna medverka i fältartistgrupper med relativt kort framförhållning.