Fältartist – grundkurs

Camp Ånn, Östersund

Syftet är att utbilda nya fältartister som ska vara rustade för nationella insatser.

Målet är att du ska uppnåg en förståelse för de speciella förutsättningar som råder när man uppträder som fältartist, vilket bland annat innebär att genomföra föreställningar med kort förberedelsetid.

Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppuppgifter och praktiska övningar.
Under dagtid sker allmän militär utbildning såsom sjukvård, värdegrund, vapen- och materielutbildning. Under kvällstid genomförs repetitioner och uppgiftsinriktad underhållning.

Kursdetaljer

Kursplats Camp Ånn, Östersund
Startdatum 2022-01-09
Slutdatum 2022-01-15
Sista anmälan 2021-11-15
Målgrupp För dig som ska bli fältartist.
Särskild information Du ska vara professionell utövare i underhållningsbranchen. Utbildningen kräver god fysik.
Övrig information Du ska kunna medverka i fältartistgrupper med relativt kort framhållning.