Fältartist – grundkurs

Camp Ånn, Östersund

Syftet med kursen är att utbilda nya fältartister, som efter fullgjord utbildning, ska vara väl rustade för nationella insatser.

Målet är att du som elev ska uppnå en grundläggande förståelse för de speciella förutsättningar som råder när man uppträder som fältartist, vilket bland annat innebär att genomföra föreställningar med mycket kort förberedelsetid.

Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppuppgifter och praktiska övningar. Under dagtid sker allmän militär utbildning såsom sjukvård, värdegrund, vapen- och materielutbildning. Under kvällstid genomförs repetitioner och uppgiftsinriktad underhållning.

Kursdetaljer

Kursplats Camp Ånn, Östersund
Startdatum 2021-08-08
Slutdatum 2021-08-14
Sista anmälan 2121-05-25
Målgrupp Kursen riktar sig till professionella musiker/underhållare som är medlemmar i Försvarets Fältartister som vill förbereda sig för insatser inom Sverige.
Särskild information Du ska vara professionell utövare i underhållningsbranschen. Med professionell menas här att man förtjänar hela eller en del av sitt uppehälle genom att spela/underhålla. Kravet är att man är antagen medlem i Försvarets Fältartister och betalt medlemsavgift.
Övrig information Du ska kunna medverka i fältartistgrupper, vilket kräver en lämplig blandning av instrumentalister, solister och andra underhållare.
Kurskod C17162 Inställd