Fältartist - grundkurs

Väddö kursgård, Stockholm

Syftet är att utbilda nya fältartister som ska vara rustade för nationella insatser.

Du får en förståelse för de speciella förutsättningar som råder när man uppträder som fältartist, vilket bland annat innebär att genomföra föreställningar med kort förberedelsetid.

Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppuppgifter och praktiska övningar.

Under dagtid sker allmän militär utbildning såsom sjukvård, värdegrund, vapen- och materielutbildning.

Under kvällstid genomförs repetitioner och uppgiftsinriktad underhållning.

Kursdetaljer

Kursplats Väddö kursgård, Stockholm
Startdatum 2024-10-06
Slutdatum 2024-10-12
Sista anmälan 2024-08-06
Målgrupp För dig som ska bli fältartist.
Särskild information Du ska vara professionell utövare i underhållningsbranchen. Utbildningen kräver god fysik.
Övrig information Du ska kunna medverka i fältartistgrupper med relativt kort framförhållning.