CBRN – rekognosering/sanering

Amf 1 Berga, Stockholm

Kursen syftar till att du ska få kunskaper för att kunna lösa uppgifter inom ramen för CBRN-pluton. Under utbildningen tränas både enskild färdighet samt gruppens metodik och organisation i lösande av plutonens huvuduppgifter.

Kursdetaljer

Kursplats Amf 1 Berga, Stockholm
Startdatum 2021-08-22
Slutdatum 2021-08-28
Sista anmälan 2021-06-28
Målgrupp Kursen vänder sig i första hand till blivande CBRN-soldater i Hemvärnet. Kursen är även lämplig för CBRN-personal inom kompani och bataljon.
Särskild information Du ska ha genomfört CBRN - grundkurs med godkänt resultat.
Övrig information Kursen är obligatorisk för dig som ska bli rekognoserings- eller saneringssoldat i Hemvärnet.