CBRN – rekognosering/sanering

Höllviksnäs, Malmö

Kursen syftar till att du ska få kunskaper för att kunna lösa uppgifter inom ramen för CBRN-pluton. Under utbildningen tränas både enskild färdighet samt gruppens metodik och organisation i lösande av plutonens huvuduppgifter.

Kursdetaljer

Kursplats Höllviksnäs, Malmö
Startdatum 2020-11-15
Slutdatum 2020-11-21
Sista anmälan 2020-10-09
Målgrupp Kursen vänder sig i första hand till blivande CBRN-soldater i Hemvärnet. Kursen är även lämplig för CBRN-personal inom kompani och bataljon.
Särskild information Du ska ha genomfört CBRN - grundkurs med godkänt resultat. Kursen är obligatorisk för dig som ska bli rekognoserings- eller saneringssoldat i Hemvärnet.
Kurskod C19324 Flyttad – ny tid kommer