CBRN - indikering/sanering

Amf 1 Berga, Stockholm

Kursen ger dig kunskaper för att kunna lösa uppgifter inom ramen för CBRN-pluton.

Under utbildningen tränas både enskild färdighet samt gruppens metodik och organisation i lösande av plutonens huvuduppgifter.

Kursdetaljer

Kursplats Amf 1 Berga, Stockholm
Startdatum 2024-08-11
Slutdatum 2024-08-17
Sista anmälan 2024-06-11
Målgrupp För dig som ska bli CBRN-soldat. Kursen är även lämplig för CBRN-personal inom kompani och bataljon.
Särskild information Du ska ha genomfört CBRN - grundkurs.
Övrig information Kursen är en del av befattningsutbildning mot avtal.