CBRN – gruppchef grundkurs

Fårö Kursgård, Gotland

Kursen syftar till att ge dig kompetens att som gruppchef leda en rekognosering- eller saneringsgrupp bestående av stf gruppchef samt 8-10 st rekognoserings- eller saneringssoldater.

Gruppchefen är ansvarig för sin grupp och medverkar vid planeringen av repetitions- och kompletteringsutbildning. Du får även kompetens att planera och leda CBRN-insatser både under beredskapsuppdrag samt övningar.

Målet med utbildningen är att du efter genomförd kurs ska kunna placeras som gruppchef eller ställföreträdande gruppchef i en Hemvärns CBRN-pluton.

Kursdetaljer

Kursplats Fårö Kursgård, Gotland
Startdatum 2021-07-13
Slutdatum 2021-07-19
Sista anmälan 2021-05-17
Målgrupp Kursen är avsedd för blivande CBRN-gruppchefer som ska placeras i Hemvärns CBRN-pluton. Den är även lämplig för CBRN-plutonchefer.
Särskild information Du ska ha genomfört minst följande utbildningar med godkänt resultat eller ha minst motsvarande validerade kunskaper och utbildning; CBRN - rekognosering/sanering samt Gruppchefskurs del 1 på HvSS.
Övrig information Vid ansökan ska du bifoga blankett med yttrande från förbandschef eller motsvarande (CBRN-plutonchef eller högre).