CBRN - gruppchef grundkurs

Fårö Kursgård, Gotland

Kursen ger dig kompetens att verka som CBRN-gruppchef. Gruppchefen är ansvarig för sin grupp och medverkar vid planeringen av repetitions- och kompletteringsutbildning.

Du får även kompetens att planera och leda CBRN-insatser både under beredskapsuppdrag samt övningar.

Efter godkänd kurs placeras du som gruppchef alternativt ställföreträdande gruppchef vid CBRN-pluton.

Kursdetaljer

Kursplats Fårö Kursgård, Gotland
Startdatum 2024-07-09
Slutdatum 2024-07-15
Sista anmälan 2024-05-09
Målgrupp För dig som ska bli CBRN-gruppchef. Kursen är även lämplig för CBRN-plutonchefer och CBRN-befäl.
Särskild information Du ska ha genomfört CBRN - indikering/sanering (tidigare rekognosering/sanering) samt Gruppchefskurs del 1 alternativt Gruppchef X.
Övrig information Kursen är en del av befattningsutbildning mot avtal. Vid ansökan ska du bifoga blankett med yttrande från förbandschef eller motsvarande.