CBRN - grundkurs

Revingehed, Lund

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i skydd mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära stridsmedel. Kursen innefattar även brandstridsmedel.

Efter kursen ska du kunna använda personlig skyddsutrustning och förbandets CBRN-utrustning.

Kursdetaljer

Kursplats Revingehed, Lund
Startdatum 2024-06-30
Slutdatum 2024-07-06
Sista anmälan 2024-04-30
Målgrupp För dig som ska bli CBRN-soldat. Övrig militär personal som har en befattning i insatsorganisationen kan söka och antas i mån av plats.
Särskild information Du ska ha genomfört militär grundutbildning, lägst GU-F. Du får inte ha några medicinska hinder för tillpassningskontroll.
Övrig information Kursen är en del av befattningsutbildning mot avtal.