Instruktör – tillämpning ungdom

Höllviksnäs, Malmö

Kursen syftar till att ge dig en fortsatt utbildning för att erhålla formell kompetens som instruktör, främst inom ungdomsverksamheten.

Efter kursen ska du, i rollen som instruktör, kunna planera, genomföra och utvärdera övning/ lektion inom grupps ram och då välja utbildningsmetod utifrån målet med övningen/lektionen, dess svårighetsgrad samt elevernas utbildningsståndpunkt och olika situations- och påverkansfaktorer.

Kursen innehåller pedagogik och grundläggande pedagogiska metoder, Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn samt planering, genomförande och utvärdering av utbildningsmoment under handledning.

Kursdetaljer

Kursplats Höllviksnäs, Malmö
Startdatum 2021-10-29
Slutdatum 2021-11-06
Sista anmälan 2021-09-13
Målgrupp Kursen är till för dig som efter genomförd kurs avser verka som instruktör, främst inom ungdomsverksamheten.
Särskild information Du ska ha genomfört grundläggande instruktörsutbildning med godkänt resultat eller ha motsvarande validerade kunskaper och utbildning.
Övrig information