Instruktör - tillämpning ungdom

Revingehed, Lund

Kursen ger dig fortsatt utbildning för att erhålla formell kompetens som instruktör, främst inom ungdomsverksamheten.

Efter kursen ska du kunna planera, genomföra och utvärdera övning/lektion inom grupps ram.

Kursen innehåller pedagogik och grundläggande pedagogiska metoder, Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn samt planering, genomförande och utvärdering av utbildningsmoment under handledning.

Kursdetaljer

Kursplats Revingehed, Lund
Startdatum 2024-10-25
Slutdatum 2024-11-02
Sista anmälan 2024-09-01
Målgrupp För dig som ska verka som instruktör inom ungdomsverksamheten.
Särskild information Du ska ha genomfört militär grundutbildning, lägst GU-F. Du ska ha genomfört grundläggande instruktörsutbildning.