Instruktör - CBRN

Revingehed, Lund

Du erhåller kompetens för att kunna utbilda i grundläggande CBRN-kunskap, motsvarande CBRN - grundkurs, CBRN under GU-F, egen förbandsutbildning samt kombattantutbildning.

Kursen ger grundläggande kunskaper i hur CBRN-utbildning planeras, genomförs samt utvärderas och därigenom de krav som ställs på en CBRN-instruktör placerad inom Försvarsmakten.

Kursdetaljer

Kursplats Revingehed, Lund
Startdatum 2024-06-24
Slutdatum 2024-07-06
Sista anmälan 2024-04-24
Målgrupp För blivande instruktörer och gruppchefer i CBRN-befattning.
Särskild information Du ska ha genomfört CBRN - grundkurs samt grundläggande instruktörsutbildning. Du får inte ha några medicinska hinder för tillpassningskontroll.
Övrig information Kursen är lämplig som repetitionskurs för redan utbildade CBRN-instruktörer och övrig militär personal i hemvärnsförband.
Kurskod C16020