Försvarsmedicin – instruktör GU-F

Hemvärnets Stridsskola, Vällinge

Utbildningen omfattar alla ingående moment i GU-F försvarsmedicin. Slutmålet är att du som instruktör, med stöd av Försvarsutbildarna, ska kunna förbereda, leda/genomföra samt slutredovisa de sjukvårdsmoment som genomförs under en GU-F (Grundläggande soldatutbildning för frivilliga).

Kursdetaljer

Kursplats Hemvärnets Stridsskola, Vällinge
Startdatum 2021-09-16
Slutdatum 2021-09-19
Sista anmälan 2021-08-02
Målgrupp Kursen är till för instruktörer inom frivilliga försvarsorganisationer.
Särskild information Du ska ha genomfört grundläggande instruktörsutbildning med godkänt resultat. Du ska vara aktiv samt ha god erfarenhet av att verka i instruktörsrollen och anses lämplig att utbildas till instruktör för försvarsmedicin på GU-F.
Övrig information Förtur kommer att ges till instruktörer som tjänstgjort eller ska tjänstgöra på GU-F. Referens ska lämnas.
Kurskod C11205 Flyttad – ny tid kommer