Försvarsmedicin - instruktör GU-F

Hemvärnets Stridsskola, Vällinge

Utbildningen omfattar alla ingående moment i GU-F försvarsmedicin.

Slutmålet är att du som instruktör, med stöd av Försvarsutbildarna, ska kunna förbereda, leda/genomföra samt slutredovisa de sjukvårdsmoment som genomförs under en GU-F (Grundläggande soldatutbildning för frivilliga).

Kursdetaljer

Kursplats Hemvärnets Stridsskola, Vällinge
Startdatum 2024-02-01
Slutdatum 2024-02-04
Sista anmälan 2024-01-01
Målgrupp För instruktörer inom frivilliga försvarsorganisationer.
Särskild information Du ska ha genomfört grundläggande instruktörsutbildning. Du ska vara aktiv samt ha god erfarenhet av att verka i instruktörsrollen och anses lämplig att utbildas till instruktör för försvarsmedicin på GU-F.
Övrig information Förtur kommer att ges till instruktörer som tjänstgjort eller ska tjänstgöra på GU-F. Referens ska lämnas.
Kurskod C11205