Försvarsmedicin - instruktör fortbildning

Hemvärnets Stridsskola, Vällinge

Kursen är avsedd för instruktörer inom försvarsmedicin som har eller ska tjänstgöra på Försvarsmedicin grundkurs 1, grundkurs 2 eller gruppchefskurs.

Kursen innehåller bland annat hjärt-lungräddning, föreläsare från Försvarsmakten, erfarenheter från genomförd utbildning, planering för kommande utbildningar samt gruppdiskussioner.

Kursdetaljer

Kursplats Hemvärnets Stridsskola, Vällinge
Startdatum 2024-11-22
Slutdatum 2024-11-24
Sista anmälan 2024-10-14
Målgrupp För instruktörer inom försvarsmedicin.
Särskild information Du ska vara utbildad instruktör inom området försvarsmedicin.