Instruktör – CBRN fortbildning

Hemvärnets Stridsskola, Vällinge

Kursen syftar till att ge dig en fördjupning samt repetition av dina CBRN-kunskaper för att du ska kunna planera, genomföra och utvärdera CBRN-moment när du tjänstgör som instruktör.

Efter genomförd kurs ska du bland annat:

- ha ökad förmåga och färdighet i området CBRN,
- ha fördjupad kunskap och färdighet avseende instruktörsrollen,
- ha fördjupad kunskap om och förmågan att använda de styrdokument som ligger till grund för verksamheten.

Kursdetaljer

Kursplats Hemvärnets Stridsskola, Vällinge
Startdatum 2021-02-05
Slutdatum 2021-02-07
Sista anmälan 2020-12-15
Målgrupp Kursen riktar sig till CBRN-instruktörer inom de frivilliga organisationerna samt Hemvärnet.
Övrig information Kursen är en obligatorisk repetitionskurs för förordnade CBRN-instruktörer. Kursen bör genomföras vartannat år.