Kassörsutbildning

Stockholm

Detta är en grundkurs i förbunds redovisning av statliga medel. Kursen ger dig färdigheter i bokföring av statsmedel samt kunskap om utbetalning av fakturor och ersättningar.

Målet är att du praktiskt ska kunna hantera statsmedel och känna till de formella krav som gäller vid hanteringen av dessa.

Kursen går igenom formalia och begrepp inom redovisning. Redovisningsmodulen för förbund i FRIDA används med praktiska exempel och underlag.

Kursdetaljer

Kursplats Stockholm
Startdatum 2022-05-11
Slutdatum 2022-05-11
Sista anmälan 2022-04-01
Målgrupp För dig som är förbundskassör eller har annan roll i en förbundsstyrelse och behöver kunskap för hantering av statsmedel.
Övrig information