För din säkerhet! - kontaktperson (POC)

Nätbaserad kurs

Kursen ger dig som är förbundets kontaktperson (POC) en repetition av rutiner och processer samt verksamhetsplaneringen kring För din säkerhet!.

Processer och rutiner vid rekrytering av nya informatörer gås igenom och det ges möjlighet att byta erfarenheter med andra POC:ar.

Kursen innehåller även den senaste informationen från MSB inom området civilt försvar, t ex om Beredskapsveckan.

Kursdetaljer

Kursplats Nätbaserad kurs
Startdatum 2024-05-04 kl. 09:00
Slutdatum 2024-05-04 kl. 17:00
Sista anmälan 2024-03-25
Målgrupp För dig som är utsedd av din förbundsstyrelse att vara kontaktperson (POC) inom För din säkerhet!.
Övrig information Efter kursen förväntas du självständigt kunna planera genomföranden av För din säkerhet! samt hålla samman de utbildade informatörerna i länet.
Kurskod C71128