För din säkerhet!

Vad gör du om mobilen är död, internet har slutat fungera och ljuset inte tänds när du slår på strömbrytaren? Kan du hantera en situation när det inte finns el eller vatten under flera timmar, ja kanske flera dagar?

Anmäl dig till en föreläsning här.

Samhällets beredskap för att klara av allvarliga händelser, vilka de än är, börjar hos dig som medborgare. I ett läge när stora mänskliga och ekonomiska värden hotas kommer de offentliga resurserna att behöva prioriteras åt den som inte kan ta hand om sig själv. Så frågan är: Vad kan just du göra innan, under – och även – efter krisen för att minska de negativa konsekvenserna för dig och samhället?

För din säkerhet! är en informationsträff på tre timmar där du får lära dig vad du kan göra för att klara dig och din familj vid en kris i samhället. Framförallt hur du redan idag kan förbereda dig.

Ämnen som ingår är t ex vad man kan tänka på att ha i sin krislåda, hur man hittar bekräftad information vid en kris, hur mycket vatten behövs hemma om det inte finns vatten i kranen och hur kan man använda toaletten när det inte finns vatten i vattencisternen.

Är du privatperson? Då kan du se i listan till vänster under ”Anmälan – För din säkerhet!” om det finns en informationsträff nära dig som du kan anmäla dig till. Vi lägger upp datum vart efter beslut tas om tidpunkt och ort.

Är du intresserad av att vi kommer och föreläser hos er? Då kan du kontakta fds@forsvarsutbildarna.se

Försvarsutbildarna har skapat konceptet För din säkerhet! som riktar sig till vuxna och till ungdomar från 16 år. Vi samarbetar gärna med andra organisationer och föreningar för att nå ut till så många som möjligt. Det kan vara gymnasieskolor, pensionärsföreningar, bostadsrättsföreningar eller andra organiserade grupper och organisationer.

Försvarsutbildarna står för kostnaderna för informatörerna och kan vid behov även stå för vissa kostnader gällande förtäring och lokal. Det kan vara cirka 15-50 personer vid informationsträffen. Träffen hålls på svenska och den är granskad och godkänd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Här finns en lista över bra exempel på vad som kan vara lämpligt att ha hemma vid en eventuell kris.

Försvarsutbildarna
Vi stärker din förmåga att ta hand om dig själv och dina nära vid kriser i samhället