Hur försvara Sverige?

forsvarsforum_webb

Försvarsforum är ett samarbetsprojekt mellan Allmänna Försvarsföreningen (AFF), Försvarsutbildarna och Kungliga Krigsvetenskapsakademien (KKrVA) som syftar informera och diskutera försvars- och säkerhetspolitiska frågor inför försvarsbeslut 2015 på temat ”Hur försvara Sverige?”.

Projektet kommer att genomföras som en seminarieturné runt om i landet och innehållet i seminarierna kommer att reflektera över de underlag som tas fram av Försvarsberedningen samt fånga upp aktuella frågor.

Under 2013/14 är inriktningen att behandla förutsättningarna inför försvarsbeslutet för att under 2014/2015 behandla hur svenskt försvar bör utformas.

Målsättningen är att:

  • Upplysa om säkerhetspolitiska utmaningar och alternativa vägval för svensk säkerhet och försvar.
  • Åstadkomma en vital debatt rörande säkerhet och försvar genom att fördjupa sig i olika frågor som kan vara av värde inför försvarsbeslutet 2015.

Varje seminarium är tänkt att vara uppdelat i två block. I det första sker en presentation av den säkerhetspolitiska utvecklingen och en beskrivning av det militära och civila försvaret. I det andra blocket genomförs en debatt med särskilt inbjudna personer.

Därutöver kommer vissa seminarier att ges en specialinriktning, exv. avseende teknisk utveckling, samhällets sårbarhet och var frivilligheten behövs.

”Försvarsforum” är ett viktigt projekt som kan bidra till att skapa ett ökat intresse för säkerhets- och försvarsfrågor inför riksdagsvalet 2014 och det efterföljande försvarsbeslutet 2015.

Försvarsforum inleds i Almedalen 2013 på Försvarspolitisk Arena.

Sidan publicerad/ändrad 2013-06-14 kl. 14:31 av Anna Karlsson.
Nyheter