Föreningen Samhällsberedskap

Föreningen Samhällsberedskap är en ny förening inom Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland grundad år 2016. Den riktar sig i första hand till dig som är intresserad av att stödja samhällsberedskapen med fokus på den civila delen av totalförsvaret.

SNABBLÄNKAR:

Styrelse

Kontakta oss

Senaste krisnyheter i Sverige

För din säkerhet! – vad är det?

Sök kurs i För din säkerhet!

Foto: Per Klingvall

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gett Svenska Försvarsutbildningsförbundet (Försvarsutbildarna) ett fyraårigt uppdrag som syftar till att höja medborgarnas förmåga att ta hand om sig själv och sina nära vid större kriser i samhället.

Utbildade informatörer genomför informationsträffar för allmänheten under konceptet För din säkerhet!

I övrigt anordnar föreningen föreläsningar, studiebesök mm inom hela det civila samhällsområdet.

Välkommen höra av dig till ordförande Irma Palm:
irma.palm@forsvarsutbildarna.se el telefon 070-558 93 53 om du har frågor

Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland
Karlavägen 65 2 tr
114 49 Stockholm

Telefon: 08-664 72 00
E-post: stockholm@forsvarsutbildarna.se

ÅRSAVGIFT

Medlemsavgiften är på 150 kr för 2018 och betalas in på Pg 840933-6.

_______________________________________________________________________________

Kurs i För din säkerhet!  Foto: Lennart Karlsson.

Föreningens kontaktperson För din säkerhet! är Lennart Karlsson  0708–406 500 lennart.karlsson@forsvarsutbildarna.se

NYHETSBREV

Föreningen Samhällsberedskap ger ut ett nyhetsbrev 4 ggr per år. Den distribueras till våra medlemmar och till företrädare för andra organisationer i vårt stora nätverk. Redaktör: Richard Nyström richardnystrom58@gmail.com  070-292 28 10. Du kan ladda ned tidigare nr nedan genom att klicka på valfri länk.

2018:2

2018:1

2017:4

2017:3

2017:2

2017:1

 

Spara

Spara