Föreningen Samhällsberedskap

Föreningen Samhällsberedskap är en ny förening inom Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland grundad år 2016. Den riktar sig i första hand till dig som är intresserad av att stödja samhällsberedskapen med fokus på den civila delen av totalförsvaret.

KOMMANDE AKTIVITET:

FörsvarsForum 2019 – Hur försvara Sverige?

Välkommen till paneldebatt i Sverigesalen, Försvarshögskolan,

2 december 2019 kl 18.00

I samarbete med Allmänna Försvarsföreningen, Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Försvarsutbildarna.

Analys av rapporterna Motståndskraft och Värnkraft samt processen på väg mot ett försvarsbeslut.

Adress: Drottning Kristinas väg 37, T-bana Tekniska Högskolan

Paneldebatt med följande deltagare:
Tommy Åkesson, sekreterare i Försvarsberedningen inleder med att tala om vad politiken vill åstadkomma utifrån beredningens rapport
Michael Claesson, FM talar om vad som går att åstadkomma inom ramen för lagd ekonomi
Henrik Moberg MSB, talar om läget vad gäller uppbyggnaden av det civila försvaret
Kristina Syk Straterno , reflekterar över det sagda
Jörgen Ericsson KKrvA, gör dito
Reflektioner från inbjudna försvarspolitiker
Moderator: Minou Sadeghpour, AFF

Obligatorisk föranmälan med personnummer senast 30 november 2019 på https://crm.forsvarsutbildarna.se/Pages/Evt/EventSignUp.aspx?eventguid=7514941a-2478-40be-b5e0-124a96d25e68

eller till stockholm@forsvarsutbildarna.se.

Sprid gärna detta till vänner, bekanta, försvarsintresserade mfl!

Varmt välkommen

Varmt välkomnen!
Irma Palm, Ordförande

 

SNABBLÄNKAR:

Styrelse

Kontakta oss

Senaste krisnyheter i Sverige

För din säkerhet! – vad är det?

Sök kurs i För din säkerhet!

Foto: Per Klingvall

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gett Svenska Försvarsutbildningsförbundet (Försvarsutbildarna) ett fyraårigt uppdrag som syftar till att höja medborgarnas förmåga att ta hand om sig själv och sina nära vid större kriser i samhället.

Utbildade informatörer genomför informationsträffar för allmänheten under konceptet För din säkerhet!

I övrigt anordnar föreningen föreläsningar, studiebesök mm inom hela det civila samhällsområdet.

Välkommen höra av dig till ordförande Irma Palm:
irma.palm@forsvarsutbildarna.se el telefon 070-558 93 53 om du har frågor

Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland
Karlavägen 65 2 tr
114 49 Stockholm

Telefon: 08-664 72 00
E-post: stockholm@forsvarsutbildarna.se

ÅRSAVGIFT

Medlemsavgiften är på 150 kr för 2018 och betalas in på Pg 840933-6.

_______________________________________________________________________________

Kurs i För din säkerhet!  Foto: Lennart Karlsson.

Föreningens kontaktperson För din säkerhet! är Lennart Karlsson  0708–406 500 lennart.karlsson@forsvarsutbildarna.se

NYHETSBREV

Föreningen Samhällsberedskap ger ut ett nyhetsbrev 4 ggr per år. Den distribueras till våra medlemmar och till företrädare för andra organisationer i vårt stora nätverk. Redaktör: Richard Nyström richardnystrom58@gmail.com  070-292 28 10. Du kan ladda ned tidigare nr nedan genom att klicka på valfri länk.

2018:2

2018:1

2017:4

2017:3

2017:2

2017:1

 

Spara

Spara

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.