Verksamhet

Verksamheten under året

Föreningen bedrivs som en kamratförening
med föredrag och studiebesök mm.