Tidigare dirigenter

Otto Hultner

Otto Hultner (1872-1930) var en av initiativtagarna då musikkåren bildades. Han hade tidigare varit l. trumpetare vid och ledare för Kungl. Livgardets Dragoners musikkår. Från 1926 till sin död 1930 var han ledare för Stockholms Landstormsförbunds musikkår.

Victor Brandt

Victor Brandt (1878-1940) efterträdde Hultner som musikkårens ledare 1930. Efter att ha varit soloflöjtist i Kungl. Hovkapellet och i Stockholms Konsertförening var han ledare för musikkåren vid Älvsborgs Regemente åren 1910-1925.

När verksamheten återupptogs 1944 leddes musikkåren först under klarinettisten Joe Marcus och därefter Carl Philip Condé vid Kungl. Flottans musikkår åren 1946-1952, varefter flöjtisten Nils Ericsson tog vid.

Curt Puke

Curt Puke (1917 – 2004) övertog 1955 ledningen och var sedan musikkårens dirigent till 1995, dvs i 40 år!

Puke började som musiker vid K l år 1933. 1943 anställdes han som hornist vid Radiotjänsts underhållningsorkester där han var kvar till 1977. Denna orkester hade då utvecklats till Sveriges Radios Symfoniorkester. Puke har även bl.a. varit ledare för den Baccanaliska musiken inom Par Bricole. Efter tiden som dirigent var Curt Puke aktiv som hornist i musikkåren ända till sin död i april 2004.

Heléne Andersson

Heléne Andersson (f. 1957) var musikkårens dirigent 2005-2006. Fram till 2004 bodde Heléne 10 år i Holland och verkade där som dirigent vid flera symfoniska blåsorkestrar, bl.a. hos Het Koninklijk Muziekgezelschap ”De Harmonie” Doorn 2000-2004.

 

 

Jan-Erik Thylander

Jan-Erik Thylander (f. 1946) var musikkårens dirigent 2003-2004 och 2007-2009.
Jan-Erik arbetar som lärare och orkesterledare vid Stockholms stads kulturskola.
Han har tidigare varit dirigent för bl.a. Spårvägens Musikkår i Stockholm och för SJ musikkår i Stockholm. Har har även varit trumpetare i Beridna Högvakten.

 

 

Lars-Gunnar Björklund

Lars-Gunnar Björklund var musikkårens dirigent 2009 – 2011.
Han är verksam som musikinspektör vid Försvarsmusikcentrum.