Tidigare dirigenter

Otto Hultner

Otto Hultner (1872-1930) var en av initiativtagarna då musikkåren bildades. Han hade tidigare varit l. trumpetare vid och ledare för Kungl. Livgardets Dragoners musikkår. Från 1926 till sin död 1930 var han ledare för Stockholms Landstormsförbunds musikkår.

Victor Brandt

Victor Brandt (1878-1940) efterträdde Hultner som musikkårens ledare 1930. Efter att ha varit soloflöjtist i Kungl. Hovkapellet och i Stockholms Konsertförening var han ledare för musikkåren vid Älvsborgs Regemente åren 1910-1925.

När verksamheten återupptogs 1944 leddes musikkåren först under klarinettisten Joe Marcus och därefter Carl Philip Condé vid Kungl. Flottans musikkår åren 1946-1952, varefter flöjtisten Nils Ericsson tog vid.

Curt Puke

Curt Puke (1917 – 2004) övertog 1955 ledningen och var sedan musikkårens dirigent till 1995, dvs i 40 år!

Puke började som musiker vid K l år 1933. 1943 anställdes han som hornist vid Radiotjänsts underhållningsorkester där han var kvar till 1977. Denna orkester hade då utvecklats till Sveriges Radios Symfoniorkester. Puke har även bl.a. varit ledare för den Baccanaliska musiken inom Par Bricole. Efter tiden som dirigent var Curt Puke aktiv som hornist i musikkåren ända till sin död i april 2004.

Nils-Åke Nilsson

Nils-Åke Nilsson (f. 1937) ledde Karlbergs FBU-musikkår 1995 – 2003 och har sedan åter varit alternerande dirigent från januari 2012. Han ses numera mest som trumpetare i musikkåren.

Han började som musikelev vid Vaxholms Kustartilleriregementes musikkår 1951. Efter bl.a. musikunderofficersutbildning vid musikhögskolan har han tjänstgjort i huvudsak som trumpetare och slagverkare vid musikkårer inom marinen, armén och flygvapnet. Den militärmusikaliska banan slutade han vid militärmusikkåren i Uppsala 1966. Nils-Åke Nilsson har därefter arbetat som dirigent vid flera orkesterföreningar och musikkårer vid sidan av sitt arbete som kommunal musikledare bl.a. i Avesta och senast i Upplands-Väsby från 1985 till pensioneringen 2002.

Heléne Andersson

Heléne Andersson (f. 1957) var musikkårens dirigent 2005-2006. Fram till 2004 bodde Heléne 10 år i Holland och verkade där som dirigent vid flera symfoniska blåsorkestrar, bl.a. hos Het Koninklijk Muziekgezelschap ”De Harmonie” Doorn 2000-2004.

 

 

Jan-Erik Thylander

Jan-Erik Thylander (f. 1946) var musikkårens dirigent 2003-2004 och 2007-2009.
Jan-Erik arbetar som lärare och orkesterledare vid Stockholms stads kulturskola.
Han har tidigare varit dirigent för bl.a. Spårvägens Musikkår i Stockholm och för SJ musikkår i Stockholm. Har har även varit trumpetare i Beridna Högvakten.

 

 

Lars-Gunnar Björklund

Lars-Gunnar Björklund var musikkårens dirigent 2009 – 2011.
Han har varit verksam som musikinspektör vid Försvarsmusikcentrum.

 

 

 

Björn Ericson

Björn Ericson (f. 1980) var dirigent vid musikkåren 2013-2014. År 2000 gjorde Björn sin värnplikt som musiksoldat vid Arméns Musikkår Norrland (AMN). Han har studerat vid Musikhögskolan i Örebro. Utbildningen kom att leda till en examen som brasspedagog, som dirigent och ensembleledare. Under sin studietid i Örebro dirigerade Ericson Frövifors Musikkår, utanför Örebro. Tidigare har han även dirigerat Hemvärnets Musikkår Södertörn. 2006 arrangerade Örebro Musikhögskola SMASK-finalen, och Björn agerade chefsdirigent. Under åren 2009 -2012 arbetade han som brasspedagog i Tranås, Mjölby, Boxholm och Linköping. Mellan 2011-2012 var han dirigent för Tranås Musikkår.

Nyåret 2014-2015 flyttande Björn till Karlskrona. Där är han f.n. dirigent för Hemvärnets Musikkår Blekinge.