Dirigenter

Nils-Åke Nilsson

Nils-Åke Nilsson (f. 1937) ledde Karlbergs FBU-musikkår 1995 – 2003 och har sedan åter varit alternerande dirigent från januari 2012. Han ses numera mest som trumpetare i musikkåren.

Han började som musikelev vid Vaxholms Kustartilleriregementes musikkår 1951. Efter bl.a. musikunderofficersutbildning vid musikhögskolan har han tjänstgjort i huvudsak som trumpetare och slagverkare vid musikkårer inom marinen, armén och flygvapnet. Den militärmusikaliska banan slutade han vid militärmusikkåren i Uppsala 1966. Nils-Åke Nilsson har därefter arbetat som dirigent vid flera orkesterföreningar och musikkårer vid sidan av sitt arbete som kommunal musikledare bl.a. i Avesta och nu senast i Upplands-Väsby från 1985 till pensioneringen 2002.

Samuel Wrackefeldt

Samuel Wrackefeldt (f. 1984) har sedan 2006 varit en återkommande dirigent och även regementstrumslagare vid Karlbergs Musikkår. F.n. har dock Samuel tagit ledigt från dirigerandet till förmån för heltidsstudier, men hoppar in emellanåt vid behov. Efter tjänstgöring som musiksoldat har han arbetet som dirigent och instruktör vid Livgardets Dragonmusikkår. Han är även dirigent vid Livgardets Dragonsmusikkårs kamratförening och har varit dirigent för Berga Brass Band. Samuel har studerat violin, pedagogik och dirigering vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Björn Ericson

Björn Ericson (f. 1980) var dirigent vid musikkåren 2013-2014. År 2000 gjorde Björn sin värnplikt som musiksoldat vid Arméns Musikkår Norrland (AMN). Han har studerat vid Musikhögskolan i Örebro. Utbildningen kom att leda till en examen som brasspedagog, som dirigent och ensembleledare. Under sin studietid i Örebro dirigerade Ericson Frövifors Musikkår, utanför Örebro. Tidigare har han även dirigerat Hemvärnets Musikkår Södertörn. 2006 arrangerade Örebro Musikhögskola SMASK-finalen, och Björn agerade chefsdirigent. Under åren 2009 -2012 arbetade han som brasspedagog i Tranås, Mjölby, Boxholm och Linköping. Mellan 2011-2012 var han dirigent för Tranås Musikkår.

Nyåret 2015-2015 flyttande Björn till Karlskrona och kunde då inte längre vara musikkårens dirigent.

Peter Göthe

Peter Göthe är musikkårens dirigent från nyåret 2015.
Han är uppväxt i Växjö, lärde sig spela trumpet och kornett i Växjöskolornas musikkår och VM-Brasset ( Växjö missionskyrkas brassband ). Gick musikgymnasiet vid Katedralskolan i Växjö i 2 år. Fortsatte till musiklinjen vid Ingesunds folkhögskola, med trumpetstudier för proffessor Harry Kvaebaek.

1993 blev det värnplikt som Solo Kornettist i Armens Musikpluton.

1994-98 Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, med trumpetstudier för prof. Marc Schrello. Han har sedan dess arbetat som frilansmusiker i en mängd olika sammanhang. Arbetat med bl a Sveriges Radios symfoniorkester, Kungl. Filharmonin, Kungl. Operan, Folkoperan, Gävle symfoniorkester m fl inom symfoniorkestervärlden. Även arbetat en hel del inom populär- och underhållningsgenren, bl a Anders Berglunds storband, Stjärnklart, musikalerna Chess, Sound of Music, The Producers, Hair m fl. Dirigerade Södertörns Brass från 2003-2014 och har förstås spelat en mängd blåsmusik med bl a Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Marinens Musikkår Karlskrona, Östgöta Blåsarsymfoniker och inte minst Armens Musikkår där han sedan 2013 är fast anställd.