Tunga infanteriföreningen

Tunga infanteriföreningen

Tunga Infanteriföreningen har som huvudsaklig målsättning att bedriva ungdomsverksamhet samt vidareutbilda värnpliktiga, hemvärnspersonal, anställda och kontrakterade inom Försvarsmakten i tung infanteritjänst som passar i dagens insatsorganisation.

Med tung infanteritjänst avses tyngre beväpning såsom pansarvärnsrobot, granatgevär, granatspruta, lätt, medeltung och tung kulspruta, pansarskott samt granattillsats till automatkarbin. Föreningen bedriver också försvarsupplysning, rekrytering till Försvarsmakten samt ungdomsverksamhet.


Föreningens adress och telefon

faltpostC/o Krumlinde
Filipstadsbacken 70
123 43 FARSTA

Telefon: 0730-88 19 88
E-post: tunga@forsvarsutbildarna.se


Ekonomi

Inbetalning av medlemsavgift 150 kr/år till antingen Bankgirot eller Swish enligt nedan!

Vid inbetalning var god uppge Personnr, för- & efternamn, samt för vilket år medlemsavgiften gäller i meddelande-fältet, tack!

Bankgirot
Konto nr: 5800-3450
Swish
Nr: 123 027 4696

Bli medlem nu!     Det ger dig:

  • Möjlighet att delta i utbildning i hela landet.
  • Bibehålla och förbättra din kompetens som soldat och ledare.
  • UGL-kurser och befälsutbildning på alla nivåer.
  • Tidningarna Försvarsutbildaren, Slagfjädern samt föreningens egen tidning TUB:EN.
  • Du stödjer den frivilliga försvarsrörelsen!

Tunga Infanteriföreningen är en del av Försvarsutbildarna.