Hemvärnsföreningen – HBR Stockholm

Kontakt uppgifter

Postadress:
Norrvikenleden 10
191 49 Sollentuna

E-post: foreningen@hv-hbr.se


 

Föreningen är till för dig som är eller vill bli hemvärnsbefäl/soldat och har/vill ha en specialistbefattning i Hemvärnet eller bara stötta Hemvärnet. HBR står för Hemvärnsbefälets Riksförbund i vilket föreningen också är medlem i. Hemvärnsföreningen har en omfattande ungdomsverksamhet 5 avdelningar i Stockholm med förorter. för dig som är mellan 15 och 20 år.

Hemvärnsföreningen är också värdförening för de som är eller utbildar sig till hemvärnsspecialister (hemvärnssjukvårdare, manliga stabsassistenter och fältkockar och övriga befattningar).

Läs mer här


LÄNK TILL HEMVÄRNSFÖRENINGENS EGNA HEMSIDA


HEMVÄRNSFÖRENINGEN EFTELYSER
MEDLEMMAR SOM VILL AKTIVERA SIG i styrelsearbete.