Bli Specialist

 

Försvarsmakten har ett stort behov av frivilliga som på olika sätt är intresserade av att göra insatser. I hemvärnsförbanden ingår drygt 6 000 specialistbefattningar där ansvaret för rekrytering och utbildning ligger hos de frivilliga försvarsorganisationerna. Specialisterna bidrar med särskilda kompetenser och får en kortare soldatutbildning. Försvarsutbildarna har ansvar för befattningar kopplade till Hemvärnssjukvårdare, CBRN, Pionjärer och Informationsbefäl.

Blir du specialist så genomgår du en grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) och får en särskild specialistbefattningsutbildning.

Nedan finns en grafisk bild med processbeskrivning mot en specialistbefattning. Klicka på bilden för att få upp den i större format.

Här hittar du information om den grundläggande soldatutbildningen

Här finns information om hemvärnet

Sjukvård

Sjukvårdsgruppens uppgifter är att rädda liv och ta hand om skadade och sjuka under beredskap och krig. Uppgifterna innebär att omhändertagande sker i direkt anslutning till stridsfältet. Den utbildning du får gör dig också väl lämpad att göra en insats vid olyckor i fredstid.
Läs mer här

Här kan du se en film som är en introduktion till att bli sjukvårdare i hemvärnet.


CBRN

CBRN står för kemiska, biologiska och nukleära stridsmedel. CBRN-gruppen arbetar för att personal ska undvika och överleva olika CBRN-hot och därigenom bidra till hemvärnsförbandets operationsduglighet i CBRN-miljö.
Läs mer här

Här kan du se en film som är en introduktion till att bli CBRN-soldat i hemvärnet.


Pionjär

Soldat gräver ner minor under övning

Pionjärplutonen är en nationell resurs som stödjer bland annat hemvärnsförbanden och svarar till exempel för och att utföra mineringar och sprängningar men även för verksamhet som ökar rörlighet och överlevnad.
Läs mer här


Informationsbefäl

Infobefälet utgör länken mellan hemvärnsbataljonen och omvärlden genom media. Som Infobefäl i hemvärnet ska du bidra till att göra hemvärnet och dess verksamhet synlig för allmänheten. Det sker bland annat genom löpande kontakter med medias redaktioner, mediebesök i samband med insats och övning, stöd till bataljonsledningen, medieträning av chefer och övriga, medverkan vid utbildningsplanering och orderarbete med mera.
Läs mer här