Att vara hemvärnssjukvårdare

SJUKVÅRDARE

Du färdas tillsammans med de övriga i sjukvårdsgruppen i en minibuss och följer en pluton som åker längs en grusväg. Plutonens uppgift är att söka igenom ett skogsområde där spaningsplutonen observerat okända personer bära på långa lådor. När grupperna just påbörjat genomsök med hjälp av hund utlöses en sprängladdning. Sekunderna efter explosionen är förvirrade – men så kommer ordern: “Sjukvårdare framåt! Två skadade.” Du griper sjukvårdsväskan och börjar springa.

Din huvudsakliga uppgift som sjukvårdare i Försvarsmakten är att hjälpa legitimerad sjukvårdspersonal att behandla skadade och sjuka. Du ska kunna göra ett första akut omhändertagande själv men arbetar oftast tillsammans med andra. I sjukvårdsgruppen ingår vanligtvis en sjuksköterska, förare och flera sjukvårdare.

Du har som uppgift att underhålla sjukvårdsutrustningen, det vill säga se till att medicinska artiklar som syrgas och förband alltid finns på plats. Vid övningar följer ni med ett hemvärnskompani och tränar på att ta hand om stridsskador, stabilisera och transportera sjuka och lätt skadade till förbandsplats, för vidare transport till sjukhus.

Utöver vanlig stridsutrustning inkl pistol bär du som sjukvårdare också tung sjukvårdsutrustning, och ska dessutom kunna ta hand om dem som är utmattade. Därför måste du vara mycket uthållig och klara stora fysiska påfrestningar. Arbetet kräver också ett stabilt psyke eftersom du kommer i kontakt med svårt skadade människor.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.