Om Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland

Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland är en ideell och partipolitiskt obunden sammanslutning av försvarsutbildningsföreningar med ingående ungdomsavdelningar, verksamma i Stockholms och Södermanlands län.

Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanlands verksamhet omfattar utbildning, rekrytering, ungdomsverksamhet samt försvarsupplysning.

FÖRBUNDETS ORGANISATION