Stadgar

Föreningen Samhällsberedskap bildas 30 augusti 2016. Stadgarna uppdaterades i samband med årsstämman den 24 februari 2022. Gällande stadgar publiceras nedan

Stadgar – Föreningen Samhällsberedskap 160830