Stockholms Trängbefälsförening

Stockholms Trängbefälsförening

Stockholms Trängbefälsförening
c/o Göran Holmström
Sten Stures väg 1
131 47 Nacka

E-post: gorhol@gmail.com

Föreningen är till för dig som är intresserad av militär logistik (transporter, försörjning med materiel, mat, ammunition, bränsle mm). Stockholms Trängbefälsförening verkar genom utbildning och information för att främja Sveriges beredskap mot olika hot inom vårt samhälle och våra gränser samt försvarsmaktens underhållstjänst/logistik. Vi organiserar kurser, studiebesök, försvarsinformation och annan verksamhet.

Alla är välkomna. Vår målgrupp är i första hand befäl som utbildats i underhållstjänst/logistik – såväl värnpliktiga som anställda. Svenska medborgare som fyllt 15 år är välkomna.

Här kan du hämta broschyren om Trängbefälsföreningen

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.