Stockholms Trängbefälsförening

VÄLKOMMEN TILL Stockholms Trängbefälsförening

Vår verksamhet

Stockholms Trängbefälsförening är till för dig som är intresserad av militärt underhåll (transporter, försörjning med materiel, mat, ammunition, bränsle,  sjukvård, själavård med mera). Som medlem i Stockholms Trängbefälsförening får du tillgång till mycket intressanta kurser och information för att främja Sveriges beredskap mot olika hot inom vårt samhälle och våra gränser samt försvarsmaktens underhållstjänst/­logistik. Vi organiserar studiebesök, föreläsningar, försvarsinformation, resor med militär anknytning med kunniga guider och annan verksamhet.

Alla är välkomna

Vår målgrupp är personer som utbildats i underhållstjänst – såväl befäl, värnpliktiga som anställda. Är du intresserad av militär verksamhet och Sveriges försvar, är svensk medborgare och fyllda 15 år är du välkommen som medlem.

Stockholms Trängbefälsförening ingår i Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland som i sin tur ingår i Svenska Försvarsutbildningsförbundet. Vi arbetar ideellt och är partipolitiskt obundna. Försvarsutbildarna är en rikstäckande frivillig försvarsorganisation.

Stockholms Trängbefälsförening är direktansluten medlem i Stockholms Länsförbund för Krisberedskap (SLFK). Vi deltar i stor utsträckning i det gedigna utbudet av försvarsupplysning som länsförbundet erbjuder.

Som medlem i Stockholms Trängbefälsförening blir du också ansluten till Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland och Svenska Försvarsutbildningsförbundet.

Du får inte bara information via våra olika tidskrifter (Försvarsutbildaren, Slagfjädern och Trängbulletinen) och hemsidor utan tillgång till ett rikt utbud av kurser. Information om kurserna finns dels i kurskataloger och dels på hemsidorna. Kurserna är varierande och intressanta.

Hur du får information och blir medlem

Förbundet har flera informationsplatser där man kan få kunskap om Försvarsmakten, stöd till det civila samhället samt information om Försvarsutbildarna och deras kursverksamhet.

  • Tidskriften Försvarsutbildaren (Svenska Försvarsutbildningsförbundet)
    som kommer ut med fem nummer per år där man bland annat kan läsa om kurser på central och regional nivå.
  • Tidskriften Slagfjädern (Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland)
    som kommer ut med fyra nummer per år där man kan läsa om aktuell information och kursutbud inom Stockholms och Södermanlands län.
  • Tidskriften Trängbulletinen (Föreningens egen medlemstidning)
    som kommer ut med fyra nummer/år. I den informerar föreningen om aktiviteter, intressanta artiklar med bland annat militär anknytning. Tidningen finns också på hemsidan.
Är du intresserad och vill bli medlem skriv till

goran.holmstrom@forsvarsutbildarna.se
Uppge namn, personnummer, adress och telefon. Från oss får du då aktuell information om föreningen, en medlemsenkät att besvara samt ett inbetalningskort för att betala årsavgiften till vårt PlusGirokonto 25 27 28-1.

Har du frågor om föreningen skicka då dina frågor till
goran.holmstrom@forsvarsutbildarna.se