Sjukvård

Din uppgift

Sjukvårdsgruppens uppgifter är att rädda liv och ta hand om skadade och sjuka under beredskap och krig. Uppgifterna innebär att omhändertagande sker i direkt anslutning till stridsfältet. Den utbildning du får gör dig också väl lämpad att göra en insats vid olyckor i fredstid.
Att vara sjukvårdare. Läs mer här.

Våra befattningar

Försvarsutbildarna ansvarar för att rekrytera och utbilda hemvärnssjukvårdare och ställföreträdande gruppchefer.

Vad krävs av dig

 • Som hemvärnsspecialist ska du vara svensk medborgare och fyllda 18 år
 • Ha god hälsa, psykisk balans och en god fysik
 • Du ska godkännas vid säkerhetsprövning
 • Om du sedan tidigare tillhör ett hemvärnsförband krävs specialistutbildning inom ditt fackområde

Övriga förutsättningar

 • Du behöver kunna arbeta knästående
 • Du behöver kunna bära en vuxen på bår, dvs klara av tunga lyft
 • Du får inte ha någon kronisk sjukdom eller allergi, på grund av fältmiljö
 • Du får inte ha dålig rygg eller knän som påverkar fysiskt krävande uppgifter
 • Du kommer att beväpnas med pistol

Din utbildning

 • Du börjar med att genomföra en tvåveckors grundläggande soldatutbildning (GU-F).
 • Innan du krigsplaceras i ditt hemvärnsförband som sjukvårdare så genomför du en grundkurs som är uppdelad på två tillfällen om nio dagar (GK 1 och GK 2). Totalt 160 timmar. Båda utbildningarna ska genomföras inom en 18-månadersperiod. För att upprätthålla god kvalité och aktuell beredskap är du som sjukvårdare skyldig att öva dina kunskaper enligt avtal med hemvärnet.
 • Sedan genomför du en introduktionsutbildning vid ditt förband.
 • För de som ska tjänstgöra som chefer eller ställföreträdare finns möjlighet att genomföra olika ledarskapsutbildningar och annan särskild utbildning.

Utbildningsstege för hemvärnssjukvårdare

Nedan finns en grafisk bild med beskrivning över utbildningsgången för hemvärnssjukvårdare. Klicka på bilden för att få upp den i större format.

Utbildningsstege hvsj

Länk till utbildning
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga, GU-F
Sjukvårdsutbildning – grundkurs 1
Sjukvårdsutbildning – grundkurs 2