Pionjär

Pionjärförbanden finns i Eksjö, Örebro, Falun och Boden. 

Pionjärgrupp

Soldat gräver ner minor under övning

Uppgifter

Pionjärförbanden är en nationell resurs som genomför fältarbeten för rörlighet såsom minspaning och minvarning, broläggning och vägreparationer för terrängfordon. Pionjärer stöttar även förbanden på stridsfältet genom att exempelvis försvåra fientliga styrkors framryckning och därmed öka våra möjligheter att försvara oss. De genomför verksamhet som exempelvis innehåller ämnen som minering, minröjning och sprängning samt olika typer av maskinarbeten.

Våra befattningar

Försvarsutbildarna ansvarar för att rekrytera och utbilda soldater.

Vad krävs av dig

  • Som hemvärnsspecialist ska du vara svensk medborgare och fyllda 18 år
  • Ha god hälsa, psykisk balans och en god fysik
  • Du ska godkännas vid säkerhetsprövning
  • Om du sedan tidigare tillhör ett hemvärnsförband krävs specialistutbildning inom ditt fackområde
  • För vissa befattningar krävs C-körkort
  • Du ska ha genomfört militär grundutbildning

Din utbildning

  • Du börjar med att genomföra en militär grundutbildning.
  • Innan du krigsplaceras i ditt hemvärnsförband som pionjär så genomför du specialistutbildning, fältarbeten – grunder, för att kunna hantera bland annat minor, motorsågar och sprängämnen.
  • Sedan genomför du en introduktionsutbildning vid ditt förband.
  • Under din tid vid förbandet kommer du även att få genomföra kompletterande specialutbildningar inom pionjärområdet.

Länk till utbildning
Militär grundutbildning
Fältarbeten – grunder